04132890806-12

محصولات

بلنک شفت ثانویه تیبا

بلنک دنده هرزگرد تیبا

بلنک دنده 5 ورودی تیبا

بلنک کشویی دنده تیبا

بلنک دنده 5 خروجی تیبا

بلنک دنده 2 تیبا

بلنک دنده پینیون تیبا

میل بادامک تیبا

میل‌لنگ تیبا

دنده کرانویل تیبا

دنده پینیون تیبا

چهار شاخه فرمان بلند پراید

جعبه فرمان مکانیکی

بلنک دنده های یک تا پنج تیبا

تلسکوپی مکانیکی فرمان پراید و تیبا

ستون فرمان برقی

بلوک سیلندر تیبا

بلنک دنده کرانویل تیبا